Mission

Mission er et buzz-word. Et af dem, som både kan være det i positiv og negativ forstand. Man kan nemlig høre det på en måde, så man meget hurtigt bliver forpustet, får dårlig samvittighed eller bliver opgivende. Og så kan det høres på en måde, som helt enkelt sætter en dagsorden og giver livet perspektiv.

Mission er ikke et job eller en tung kristen pligt. Vi vil i KFS være med til at undervise og minde om, at alle er kaldede til at leve som missionærer, ambassadører, vidner, disciple af Jesus – og til at tage hans udfordring op og i praksis ”gøre disciple”. Hjemmesiden her vil hjælpe med at sætte et internationalt fokus på, hvad mission kan betyde til hverdag i forskellige livsfaser og med vores forskellige gaver, interesser og kvalifikationer. Det vil sige, at der både er udfordringer og informationer til KFS’ere og KFX’ere i Danmark, men også nogle målrettede oplysninger til studenter, videregående studerende og færdiguddannede med udlængsel…