Indland

Mission i Danmark

Kan man lave ”tværkulturel mission i Danmark”?
I Danmark bor der ca. 750.000 indvandrere og efterkommere med en anden etnisk baggrund end dansk. Ca. 40% er kristne. Det betyder, at der er ca. 450.000 mennesker i Danmark, som ikke kender Bibelens Gud. De har et andet udgangspunkt for at møde kristne, som kender Gud, end majoritetsbefolkningen har. De kan være udfordret i forhold til at lære sproget eller af at være flygtet fra deres hjemland. For nogle er udfordringen, at de vokser op i to kulturer, fordi de er født i Danmark, men lever med en anden kultur derhjemme, så de ”passer ikke ind” i Danmark osv.

Muslimer i Danmark
Den største del af denne gruppe indvandrere og efterkommere er muslimer (ca. 300.000). Indvandrerne og flygtningene (som er forældre til efterkommerne, der er født i Danmark) kommer typisk fra Mellemøsten, Afrika eller Centralasien, altså mange af de lande, hvor det er svært eller umuligt at rejse til som missionær. Men vi kan møde dem i Danmark – både som medborgere og kristne.

Udvid din tryghedszone
Nogle mennesker er nysgerrige af natur, og det er en gave i forhold til at møde nye mennesker. Andre er mere tilbageholdende og har behov for nogle velformede rammer for at trives i mødet med de mange nye medborgere, og nogle vil helst vælge fællesskabet fra.

Udfordringen herfra er: udvid din tryghedszone. Giv de nye danskere en chance for at berige og udfordre din opfattelse af verden, hverdagen og livet som dansker. Og bed om vejledning til at finde ud af, hvordan du skal være med til at ”gå hen og gøre alle folkeslagene til Jesu disciple”. Han har lovet at være med os alle dage indtil verdens ende. Det betyder, at den tværkulturelle mission i Danmark også er båret af Jesu magt, kraft og kærlighed – men han viser den oftest til andre ved at bruge os som hænder og fødder…