Erfaringer

Frivilliges erfaringer

Elli Kappelgaard, København: Om at være med i en international bibelgruppe i KFS
“Jeg har fundet det forfriskende at være med i en international bibelstudiegruppe. Folks forskelligartede baggrund udelukker standardsvar og gør, at det aldrig bliver kedeligt. Der er ofte stor udskiftning, og det kan være en udfordring hurtigt at finde frem til en fælles form, som alle er glade for. Men oplevelsen af, at man er en del af et stort globalt netværk, tilføjer en ekstra dimension.”

 

Dinna Bjerrum Schwarz, Århus: Danskundervisning for flygtninge og indvandrere
“Jeg er med i tværkulturelt arbejde, fordi det er spændende og sjovt. Derudover lærer jeg min egen kultur at kende i mødet med andres. Det kræver åbenhed og ærlighed at arbejde med indvandrere, fordi jeg arbejder med mennesker, der er nye i Danmark, og de stiller mange spørgsmål.

Jeg oplever at få taknemmelighed fra de mennesker, jeg arbejder med. Jeg oplever også en selvindsigt, netop fordi jeg bliver nødt til at forklare, hvorfor jeg vælger at leve, som jeg gør.”

 

Karen Andersen, Silkeborg: Tværkulturelt missionsarbejde
“Gennem årene har vi i Silkeborg kirke fået kontakt med nydanskere, som af forskellige grunde er havnet i vores by. Det er kristne såvel som muslimske familier. Vi oplever, at det er familier, som har brug for omsorg og støtte i livets mange vanskeligheder. Når man som nydansker kommer til en ukendt by, bliver man virkelig ladt i stikken. Her er intet netværk! Her er det, vi skal forsøge at være kirke.

Vi skal række hånden ud, hjælpe og være medmenneske. Vi skal som kirke vise respekt, så disse nydanske familier kan få deres værdighed tilbage. Mange har på deres flugt mistet ikke bare ejendom, men meget af det, der hører med til at være menneske.

Det er en kæmpe udfordring at stå i et tværkulturelt arbejde, men det er samtidig meget givende. Venskaber opstår på tværs af kulturer til gensidig glæde og inspiration.”

 

Gunnar F.C., Vestjylland: Brug en sportsgren som ‘integrationsværktøj’
“Hver lørdag eftermiddag spiller jeg fodbold med en stor flok unge mennesker, som kommer fra vidt forskellige nationaliteter og fra mange forskellige kulturelle og religiøse sammenhænge.

Vi deler alle den fælles interesse at dyrke sport. Især fodbold binder os godt sammen, så vi alle føler os som en del af et team, hvor det også betyder noget for os at opbygge et socialt netværk bygget på tillid og respekt på tværs af vores forskellige kulturelle baggrunde. Nogle gange er vores fælles sprog engelsk, andre gange forsøger vi at kommunikere på dansk eller et helt tredje sprog, som giver mening for os begge, når vi snakker under kampen eller i en af pauserne.

Efterhånden som tilliden vokser, drøfter vi mange spændende emner, f.eks. hvordan vores muslimske fodboldvenner opfatter os danskere, og vi kan til gengæld fortælle om vores kristne værdier inden for den danske folkekirke, herunder barnedåb, konfirmation osv. Det kan til tider afføde nogle sjove kommentarer, og for det meste griner vi af den forskellige opfattelse af tingene, men for hver gang snakken går, giver det lidt mere indsigt i hinandens baggrunde og opfattelse af, hvordan denne verden nu engang er og skruet sammen.”