Links

Tværkulturelt kristent arbejde i Danmark

kfs.dk

Et fællesskab for studerende, som gerne vil lære Gud at kende. KFS bygger sit arbejde på Bibelen som Guds troværdige ord og på den danske Folkekirkes evangelisk lutherske bekendelse og har to hovedformål:

  • At fortælle evangeliet til studerende
  • Hjælpe de kristne på studiestederne.

Cirka 1200 studerende på gymnasiale og videregående uddannelser udgør kernen i arbejdet. De mødes jævnligt i grupper på deres studiesteder for at snakke om Gud, læse i Bibelen, bede sammen og fortælle deres studiekammerater om, hvad de tror på.

www.aarhuskfs.com

Homepage of KFS in Århus including a presentation of the International Fellowship

kbh.kfs.dk/

Homepage of KFS in Copenhagen including a presentation of the International Fellowship

www.tvaerkulturelt-center.dk

Et netværk og ressourcecenter for kirkens integrationsarbejde: Tværkulturelt Center er en folkekirkelig organisation, der har til formål at inspirere til en aktiv og kreativ integrationsindsats med udgangspunkt i en kristen livsforståelse. Centret blev oprettet i 1994 og har mere end 150 medlemsorganisationer og -menigheder m.fl. Tværkulturelt Center afholder kurser, konferencer og temadage, tilbyder rådgivning og foredrag ved etniske danskere og nydanskere – og meget mere.

www.imta.dk

Indre Missions tværkulturelle arbejde arbejder bla. med danskundervisning for flygtninge og indvandrere, rådgivning, lektiehjælp, tværkulturel sommerlejr og fællesspisning. Arbejdet er centreret om to internationale kristne centre, som ligger i Århus og København, men derudover har man mange lokale kontakter til mindre tværkulturelle projekter i hele landet.

www.modestedamager.dk

Mødested Amager er et tværkulturelt arbejde. Visionen er at være et mødested på Amager, hvor mennesker kan mødes og danne fællesskaber på tværs af etniske, kulturelle og religiøse forskelle i gensidig forståelse og respekt. Derudover ønsker mødestedet at engagere sig i lokalmiljøet og række en hjælpende hånd til nydanskere på forskellige måder, ligesom Mødested Amager også ønsker at formidle det kristne kærlighedsbudskab til kristne indvandrere og flygtninge og ikke-døbte danskere på Amager. Mødested Amager er et folkekirkeligt projekt, som startede i 2003 og støttes af ni menigheder på Amager.

www.danmission.dk

Mødestedet på Vesterbro i København er tænkt som kirkens forlængede arm over for nye danskere. Det er et tværkulturelt fællesskab, hvor mange nationaliteter mødes. Ca. 10.000 besøgende går årligt gennem Mødestedets dør. Både kristne, muslimer og hinduer m.m. mødes her, og religionsmødet er en del af hverdagen. En af grundpillerne i Mødestedets arbejde er en fast månedlig gudstjeneste.

www.religionsmoede.dk

Folkekirke & Religionsmødes formål er med udgangspunkt i evangeliets forkyndelse at styrke den danske folkekirkes møde med andre religioner og livstydninger. F&R arbejder med:

  • at motivere og inspirere folkekirkens menigheder til at engagere sig i et møde med borgere med en anden religion
  • at udruste folkekirkens menigheder til at præsentere og repræsentere kristen tro i mødet med mennesker af anden tro eller livssyn
  • at være kirke i et flerreligiøst samfund på en ansvarlig og indsigtsfuld måde præget af respekt og åbenhed.

www.intercultural.dk

En netressource for interkulturelle og interreligiøse studier i Danmark og internationalt, som redigeres af Mogens Mogensen, generalsekretær i Dansk Missionsråd. Den indeholder blandt andet artikler om mission, missional kirke, religion, islam og konversion.

www.kit-danmark.dk

Kirkernes Integrations Tjeneste (KIT) arbejder for en aktiv integrationsindsats i det danske samfund. KIT ønsker at opbygge venskaber og relationer mellem danskere og nydanskere og tror, der skal to parter til en vellykket integration. KIT startede udfra de evangeliske frikirker i Danmark, men samarbejder i dag med både fri- og folkekirker om opgaven. Som kirker ønsker vi at tage ansvar for de udfordringer, der er i vort samfund, idet kirken, som en del af civilsamfundet, har et ansvar for at give en udstrakt hånd til de fremmede i vort land. Som kirke ønsker vi at vise næstekærlighed og tilbyde menneskeligt fællesskab for alle, både danskere og nydanskerne.

www.fts-odense.dk

Folkekirkens tværkulturelle samarbejde i Odense arbejder med og for flygtninge og indvandrere for at medvirke til integration på tværs af religiøse og etniske forskelle. Arbejdet omfatter bl.a. sprogcafé, religionsdialog, tema-eftermiddage, tværkulturel kvindegruppe, sundhedsklub, internationale gudstjenester i Odense Domkirke, konsulentvirksomhed/foredrag om kultur- religionsmøde.