Gode råd

Info/gode råd mm

Det bedste råd, der kan gives til den, der overvejer at rejse ud som missionær, er dels at tale med Gud om sagen og dernæst tale med kloge, erfarne folk. De første tanker, man kan gøre sig når en missionær-tilværelse blinker i horisonten, er dels fyldt af usikker spænding, og dernæst vælter spørgsmålene frem. Skriv dem ned. Husk dem. Og få den afleveret hos dem, der kan svare pålideligt. Dette er ofte folk, der selv har været/er ude som missionærer. Det er dem, der ved, hvad der er op og ned på det liv.

Det kan være vigtigt at tale med nogen, som man menneskeligt/åndeligt klinger godt med. Tale om egne stærke/svage sider, tale om faldgruber, begrænsninger og særlige udfordringer. Og så er det naturligvis vigtigt at tale med et missionsselskab.

Nogle rejser ud helt på egen hånd, uden missionsselskab eller menighed til at bakke sig op. Dette viser sig ofte at være et vovet projekt. Ikke at det ikke kan lade sig gøre, men at rejse ud kræver ofte sikkerhed på forskellig vis, og den sikkerhed fås via missionsselskab/sendende menighed. Kan man ikke gå ind i et missionsselskabs foreliggende program, er de fleste selskaber så fleksible, at de kan tilbyde en form for associering. Tag imod det.