Volontørarbejde

Hvad består arbejdet i?

Volontørarbejde kan være et vidt begreb, men det består oftest i en konkret opgave som handicaphjælper, arbejde på børnehjem eller i andre diakonale projekter, undervisning af lokale eller børn af danske udsendinge, kristent litteraturarbejde, håndværk eller i det fag, du har uddannet dig.

Ofte vil du blive sendt ud som volontør sammen med en eller flere andre volontører.

Arbejdsperioden varierer fra 3-12 måneder, afhængig af opgaven og organisationen.

Hvis du har tanker om at blive volontør, så tag kontakt med én af de organisationer, som udsender volontører – kig for eksempel her.