Volontørarbejde

Hvad består arbejdet i?

Volontørarbejde kan være et vidt begreb, men det består oftest i en konkret opgave som handicaphjælper, arbejde på børnehjem eller i andre diakonale projekter, undervisning af lokale eller børn af danske udsendinge, kristent litteraturarbejde, håndværk eller i det fag, du har uddannet dig.

Ofte vil du blive sendt ud som volontør sammen med en eller flere andre volontører.

Arbejdsperioden varierer fra 3-12 måneder, afhængig af opgaven og organisationen.

Hvis du har tanker om at blive volontør, så er det en god idé at snakke med andre om det. Det kan fx være en person fra en af de organisationer, som udsender volontører. KFS gør også brug af Inga Provstgaard Mogensen, som er  Børne- og Unge Missionskonsulent i Luthersk Mission og har et bredt kendskab til området. Hendes mailadresse er: ingapmogensen@gmail.com